VAL-BECA PER A L’ALUMNAT VULNERABLE

Adjuntem sis infografies per a entendre què és i a qui beneficia el val-beca de menjadors escolars. Està dirigit a l’alumnat 100% becat durant el curs. Les famílies beneficiàries rebran el val a les seus cases durant els pròxims dies.

En situacions d’emergència, garantir els primers auxilis i les necessitats bàsiques és un deure inexcusable.