SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS ASSOCIATIVES

SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS ASSOCIATIVES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2019

Convoca

Diputació de València

Activitats i acciones subvencionades

a) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana, transparència.

b) Accions d’assessorament a la ciutadania i realització d’estudis, materials nformatius,  de difusió i divulgatius, com ara guies, butlletins, treballs o estudis  d’investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública.

c) Accions que fomenten l’accés i l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre la població en risc d’exclusió digital.

Presentació de sol·licituts

Del 30/04/2019 fins el 29/05/2019 a través de la Seu Electrònica

Informació i documentació

Accés a la convocatòria

 

EL CERTIFICAT DIGITAL: INFORMACIÓ I RECURSOS PER SOL·LICITAR-LO

L’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, suposa que, en la seua qualitat de persona jurídica, les associacions estan obligades a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics.

Amb l’objectiu de facilitar al màxim l’obtenció del certificat a les entitats que encara no el tenen, des de el Servei de Participació Ciutadana obrim aquest espai web per recopilar els principals recursos sobre el certificat digital i quins són els passos a seguir per tal de sol·licitar-lo.

GUIA: Com obtindre el certificat digital de l’associació