Pla d’ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu de Xirivella per a fer front als efectes originats pel COVID-19

Convocatòria per a la concessió de subvencions municipals destinades al Pla d’Ajudes Extraordinàries de reforç al teixit associatiu de Xirivella per a fer front als efectes originats per la COVID-19.

Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre subvencions municipals destinades al pla d’ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu del municipi per a fer front als efectes originats per la COVID-19. (BOP núm 65. 08/04/2021). 

Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre publicació de resolució número 202101627, de 14 de juliol de 2021, sobre aprovació del llistat definitiu de sol·licituds admeses beneficiàries i sol·licituds excloses del programa municipal d’ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu de Xirivella per a fer front als efectes originats per la COVID-19.

Decret sobre procediment per al reintegrament de les ajudes de foment al teixit associatiu de Xirivella corresponents a l’exercici 2021.

Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre publicació de resolució número 202200198, d’1 de febrer de 2022, sobre requeriment de documentació relacionada amb la justificació del programa municipal d’ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu de Xirivella per a fer front als efectes originats per la COVID-19.

 

 

El termini per a presentar la justificació de les ajudes finalitza el 30 de novembre de 2021.

La justificació de la subvenció s’efectuarà per via telemàtica (https://sede.xirivella.es/categorias/117).

 

 

> Compte Justificatiu de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, juntament amb les factures justificants originals, per valor igual o superior a la subvenció concedida (Annex IV).

> Memòria explicativa de la realització del projecte subvencionat, en el format que es facilita en els annexos de la present convocatòria (Annex IV).

> Declaració que s’ha mantingut com a mínim el 60% de la plantilla de personal declarada en el moment en què es va presentar la sol·licitud.

> Declaració responsable que l’associació mantindrà el seu funcionament durant el període que abaste la present convocatòria.

Annex IV: Compte justificatiu de les despeses i memòria.

Annex IV –  Declaració responsable d’exempció de l’IVA

Declaración Responsable (funcionamiento entidad y plantilla)

 

 

Important! Abans d’iniciar el tràmit, comprova que  el teu ordinador:

  • compleix amb tots els requisits tècnics (https://sede.xirivella.es/requisitos-tecnicos)
  • té instal·lat en l’ordinador el certificat amb el qual realitzaràs la sol·licitud.

Si necessites més informació

En el Servei de Participació Ciutadana s’atendran, mitjançant cita prèvia, els dubtes i consultes de les associacions sobre la convocatòria (projecte, documentació, tràmit, etc.), per via telefònica, telemàtica (vídeo-reunió), o presencial.

Sol·licitud de cita prèvia

Telèfon/@: 607 670 032 – Correu-e: participacio@xirivella.es.

Horari d’atenció: Dilluns a divendres de 9 a 14h

 

 

 

Guies pràctiques

Certificat digital de l’associació

Tele-tramitació en Seu Electrònica de l’Ajuntament de Xirivella (PPT)

Taller tele-tramitació en seu electrònica de l’Ajuntament de Xirivella (Vídeo)