EL CERTIFICAT DIGITAL: INFORMACIÓ I RECURSOS PER SOL·LICITAR-LO

L’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, suposa que, en la seua qualitat de persona jurídica, les associacions estan obligades a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics.

Amb l’objectiu de facilitar al màxim l’obtenció del certificat a les entitats que encara no el tenen, des de el Servei de Participació Ciutadana obrim aquest espai web per recopilar els principals recursos sobre el certificat digital i quins són els passos a seguir per tal de sol·licitar-lo.

GUIA: Com obtindre el certificat digital de l’associació