Águeda Ferrandis Bea

Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització Administrativa

Comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la Hisenda Municipal (gestió pressupostària i tributària, compatibilitat, tresoreria, intervenció i recaptació), a més li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb l’urbanisme (planificació, gestió i disciplina urbanístiques, en totes les seues modalitats, que no siguen atribucions d’altres òrgans col·legiats), així com en matèria d’ordenació del territori.

Per altra banda és l’encarregada de la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb transparència i informació municipal, incloent-hi el gabinet d’informació i l’administració electrònica.

Per últim s’encarrega de la coordinació política de les àrees de govern baix el criteri de l’alcaldia.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Tots els matins de dilluns a divendres.

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, cal concertar cita prèviament.

Càrrecs, representacions i retribucions

No especificado

No especificado

 

Declaració de béns

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: