Enrique Ortí Ferre

Contacte

Partit polític: PARTIDO POPULAR

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal del PP

195.98 € per assistència a cada sessió del Ple

Membre de la Comisión Informativa d’Hisenda, Comptes, Régimen Interior i Personal

103,81 € per assistència a cada sessió

Membre de la Comisión Informativa d’Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal Consell de barri Centre (Camí Fondo)

No retribuït

Vocal Consell Agrari

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació:

Diputado provincial