Francisca Bartual Bermell

Contacte

Partit polític: PARTIDO POPULAR

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal del PP

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Membre de la Comissió de Cultura i Intervenció Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal Consell Agrari

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: