Francisco Roque Navarrete Martínez

Desenvolupament Local i Ocupació

Comprén la direcció i gestió de les competències municipals relacionades amb el Desenvolupament Local i l’Ocupació.

Va prendre possessió del càrrec el 28 d’abril del 2016 en substitució de María Amparo Carrascosa Bengochea

Ente abril i juny de 2017 va exercir les delegaciones d’Urbanisme, en substitució de María Isabel García Sánchez. En juny de 2017 va cedir estes delegaciones a Michel Montaner Berbel i va assumir les de Desenvolupament Local i Ocupació, que fins eixa data estaven a càrrec de María Isabel García Sánchez.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, dimarts, de 12:15 a 15:00 h (cal concertar cita prèviament).

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PSPV

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Representant del grup PSPV en el l'Àrea de Desenvolupament Sostenible

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en el l'Àrea de Cultura i Benestar Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d'Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comisisió Informativa de Cultura i Intervenció Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant en el Consell de Barri de Samarra

No retribuït

Representant del grup municipal del PSPV en el Consell de Participació Ciutadana

No retibuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Batxillerat

Ocupació:

Personal laboral de l’administració autonòmica, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Agent de transports.