Francisco Roque Navarrete Martínez

Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació

Comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb el personal al servei de l’administració municipal (laboral i funcionari), així com les competències municipals relacionades amb el Desenvolupament Local i l’Ocupació i Projectes Europeus.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, cal concertar cita prèviament.

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PSPV

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Representant del grup PSPV en el l'Àrea de Desenvolupament Sostenible

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en el l'Àrea de Cultura i Benestar Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d'Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comisisió Informativa de Cultura i Intervenció Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant en el Consell de Barri de Samarra

No retribuït

Representant del grup municipal del PSPV en el Consell de Participació Ciutadana

No retibuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Batxillerat

Ocupació:

Personal laboral de l’administració autonòmica, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Agent de transports.