Guillermo Garrido Jiménez

Contacte

Partit polític: PARTIDO POPULAR

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Càrrecs, representacions i retribucions

Portaveu del grup municipal del PP

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Representant del Grup Popular en la Junta de Govern Local

103,81 € per assistència a cada sessió

Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Suplent del representant municipal del PP en el Consorci d’Aigües de l’Horta

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal del Consell Escolar del CP Ramón y Caja

No retribuït

Vocal del Consell del Comerç Local

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: