Joan Antoni Pérez i Domènech

Contacte

Partit polític: CIUDADANOS

Email: Contacta

Telèfon: 963135050 Ext. 2218

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatx del Grup Municipal EU: AC, cal concertar cita prèviament

Càrrecs, representacions i retribucions

Portaveu del Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià: Acord ciutadà

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Representant d’Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà en Junta de Govern Local

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant d’Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant' d'Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà en la Comissió Informativa d'Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant d’Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant d’Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà en la Mesa de Contractació

103,81 € per assistència a cada sessión

Vocal Consell de barri Zona Centre (Camí Fondo)

No retribuït

Vocal Consell de barri Sant Ramon i Mont de Pietat

No retribuït

Vocal Consell de barri La Llum

No retribuït

Vocal Consell de barri Samarra

No retribuït

Vocal Consell Local de Seguretat Ciutadana

No retribuït

Vocal Consell Medi Ambient

No retribuït

Vocal Consell Participació Ciutadana

No retribuït

Vocal Consell Tercera Edat

No retribuït

Vocal Consell de Benestar Social

No retribuït

Vocal Consell Agrari

No retribuït

Suplent del representant municipal d’Aldaia en el Consorci d’Aigües de l’Horta en representació d'Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà

100 € per assistència a cada sessió (retribucions abonats pel Consorci d’Aigües de l’Horta)

Vocal del Consell del Comerç Local

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Llicenciatura en Filosofia. Màster Universitari en Professor d’Educació Secundària. Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani.

Ocupació:

Taxista (autònom)