Josep Manel Moret i Cabuchola

Personal i Seguretat Ciutadana

Direcció i gestió dels assumptes relacionats amb el personal al servei de l’administració municipal (laboral i funcionari), Policia Local i protecció Civil.

Contacte

Partit polític: COMPROMÍS PER XIRIVELLA

Email: Contacta

Telèfon: 963135050 Ext. 2112

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, matins de 10 a 13 h, cal concertar cita prèviament

Càrrecs, representacions i retribucions

Regidor de Personal i Seguretat Ciutadana i tercer tinent d'alcalde

30.309,70 € bruts auals (des de juny de 2017)

31.091,13 € bruts anuals (fins a juny de 2017)

Portaveu del grup municipal Compromís per Xirivella

No retribuït

Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Transparència i Economia

No retribuït

Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Desenvolupament Sostenible

No retribuït

Representant del grup Compromís per Xirivella en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

No retribuït

President de la Comissió Informativa d’Urbanisme

No retribuït

Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

No retribuït

Vocal de Consell del Barri Centre (Camí Fondo)

No retribuït

President del Consell de Seguretat Ciutadana

No retribuït

Vocal del Consell de Participació Ciutadana

No retribuït

Vocal del Consell de la Tercera Edat

No retribuït

Vocal del consell Local de la Creu Roja

No retribuït

Vocal del Comité de Seguretat i Salut

No retribuït

Vocal del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València

No retribuït

Vocal de la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments Quart-Benàger.

No retribuït

Suplent del representant municipal per Compromís en el Consorci d’Aigües de l’Horta

No retribuït

Vocal Consell Agrari

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Llicenciat en Ciències Polítiques

Ocupació:

Dedicació exclusiva

Ocupació anterior: Gestor energètic