Michel Montaner Berbel

Urbanisme, Comerç i Mercats

Li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb l’urbanisme (planificació, gestió i disciplina urbanístiques, en totes les seues modalitats, que no siguen atribucions d’altres òrgans col·legiats), així com en matèria d’ordenació del territori.

Així matéix li corresponen les atribucions en matèria de Mercats i comerç, incloent-hi fires i l’autorització de la venda no sedentària.

D’altra banda, Michel Montaner va exercir l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xirivella entre el 13 de juny de 2015 i el 24 de juny de 2017, dia en què va presentar la renúncia i va ser substituït per Ricard Barberà Guillem, en virtut del pacte de govern establit pels grups municipals Compromís, PSPV-PSOE i Sí Se Puede.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Tots els matins de dilluns a divendres.

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia (Cal concertar cita prèviament)

Càrrecs, representacions i retribucions

Regidor del grup municipal PSPV i primer tinent d'alcalde

31.716,13 € bruts anuals (des del 24 de juny de 2017)

Alcalde de l'Ajuntament de Xirivella (fins al 24 de juny de 2017)

40.358,61 € bruts anuals

Portaveu del GM PSPV

No retribuït

Representant del GM PSPV en la Junta de Govern Local

No retribuït

Membre de la Junta de Portavoces

No retribuït

Representant del Grup PSPV en la Mesa de Negociació

No retribuït

Representant del Grup PSPV en la Comissió Informativa d'Urbanisme

No retribuït

Representant del GM PSPV en l'Àrea de Desenvolupament Sostenible

No retribuït

President del Consell del Comerç Local

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: