Pablo Boix Ruiz

Contacte

Partit polític: PARTIDO POPULAR

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PP

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Membre de la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

103,81 € per assistència a cada sessió

Membre de la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal del Consell de Seguretat Ciutadana

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació:

Executiu MBA Universitat Europea de Madrid

Director Rumbo Sistemas