Pilar Ureña Sancho

Contacte

Partit polític: PARTIDO POPULAR

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PP

195,98 € per assistència a cada sessió del ple

Membre de la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del PP en la Mesa de Contractació

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant municipal del PP en el Consorci d’Aigües de l’Horta

100 € per assistència a cada sessió (abonats pel Consorci d’Aigües de l’Horta)

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: