Ricard Barberà Guillem

Alcalde i regidor de Benestar Social

Dirigix el govern i l’administració municipal.

Representa l’Ajuntament.

Convoca i presidix les sessions del Ple i de qualsevol altre òrgan municipal, quan així s’establisca en disposició legal o reglamentària, i decidix els empats amb vot de qualitat.

La resta d’atribucions establides en l’ordre 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

La Regidoria de Benestar Social comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb serveis socials, integració social, cooperació per al desenvolupament, immigració, dependència i desnonaments.

Daltra banda, Ricard Barberà va accedir a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xirivella el 24 de juny de 2017, dia en què va substituir en el càrrec Michel Montaner Berbel, en virtut del pacte de govern subscrit pels grups municipals PSPV, Compromís i Sí se Puede.

Contacte

Partit polític: COMPROMÍS PER XIRIVELLA

Email: Contacta

Telèfon: 963135050 Ext. 2125

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, cal concertar cita prèviament

Càrrecs, representacions i retribucions

Alcalde de Xirivella (des de juny de 2017)

41.169,85 € bruts anuals

Portaveu del grup municipal Compromís per Xirivella (fins a juny de 2017)

195,98 € per assistència a cada sessió del ple (fins a juny de 2017)

Primer tinent d’alcalde (fins a jury de 2017)

No retribuït

Regidor de Benestar Social

No retribuït

President de la Junta de govern local (des de juny de 2017)

No retribuït
(103,81 € per assistència a cada sessió fins a juny de 2017)

Membre de l’Àrea de Transparència i Economia

No retribuït
(103,81 € per assistència a cada sessió fins a juny de 2017)

Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa d’Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

No retribuït
(103,81 € per assistència a cada sessió fins a juny de 2017)

Representant del grup Compromís per Xirivella en la Comissió Informativa de Cultura i Intervenció Social

No retribuït
(103,81 € per assistència a cada sessió fins a juny de 2017)

Vocal de Consell del Barri de la Llum

No retribuït

Vocal del Consell de Medi Ambient

No retribuït

Vocal del Consell Escolar del CEIP Ramón y Cajal

No retribuït

President del Consell de Benestar Social

No retribuït

Representant de l'Ajuntament de Xirivella en la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Doctor enginyer en Organització Industrial

Ocupació:

Investigador a l’Institut de Biomecànica de València (Universitat Politècnica de València)