Rubén Langa Morenilla

Secretaria, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró Municipal, Estadística i Esports

Comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la Secretaria Municipal, així com els expedients del Departament de Règim Jurídic, Patrimoni i Esports.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, dilluns, dimecres i dijous pel matí. Cal concertar cita prèviament.

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PSPV

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Transparència i Economia

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

103,81 € per assistència a cada sessió

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

103,81 € per assistència a cada sessió

President de la Mesa de Contractació i representant del PSPV

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal en el Consell del barri de Sant Ramon i Mont de Pietat

No retribuït

President del Consell Local d’Esports

No retribuït

Vocal en el Consell escolar CEIP Miguel de Cervantes

No retribuït

Suplent del representant municipal pel PSPV en el Consorci d’Aigües de l’Horta

100 € per assistència a cada sessió (abonats pel Consorci d’Aigües de l’Horta)

Consorci per a la Gestió de Recursos, Activitats i Serveis en l’Àmbit Esportiu de l’Horta (Consorci Grup Esportshorta)

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Llicenciatura en Dret

Ocupació:

Desocupat