Vicent Sandoval i Núñez

Infraestructures Bàsiques i Obres Públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, Neteja Viària, Accessibilitat i Manteniment d’Edificis Municipals

Comprén la direcció i gestió del manteniment i conservació del mobiliari urbà i d’espais públics, a excepció del que s’ha previst en parcs, així com els serveis d’aigua, recollida i tractament de residus urbans, neteja viària, enllumenat públic, accessibilitat, manteniment d’infraestructures i assumptes anàlegs. Coordina i dirigeix la brigada d’obres, igualment s’inclou en la delegació l’atribució de competència per a tramitar i aprovar contractes administratius i privats en les matèries que li han sigut atribuïdes per l’Alcaldia.

A més és l’encarregat de la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la Policia Local i Protecció Civil.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatxos d’alcaldia, cal concertar cita prèviament.

Càrrecs, representacions i retribucions

Membre del grup municipal PSPV

195,98 € per assistència a cada sessió del Ple

Segon tinent d’alcalde fins juny de 2017 i quart a partir d'eixa data

No retribuït

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Desenvolupament Sostenible

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en l’Àrea de Benestar i Drets Socials

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d’Urbanisme

103,81 € per assistència a cada sessió

Representant del grup PSPV en la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personall

103,81 € per assistència a cada sessió

Vocal Consell Local de Seguretat Ciutadana

No retribuït

Vocal del Consell escolar CPFPA Enric Valor

No retribuït

Representant municipal en l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)

247,50 € per assistència a cada sessió (abonats per l’EMTRE)

Representant municipal en l’assemblea de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI)

382,50 € per assistència a cada sessió (abonats per l’EMSHI)

Representant municipal pel PSPV en el Consorci d’Aigües de l’Horta

100 € per assistència a cada sessió (abonats pel Consorci d’Aigües de l’Horta)

Representant del grup municipal del PSPV en el Consell Sectorial del Comerç Local

No retribuït

Vocal del Consell Agrari

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: