EMCORD 2018

EMCORD 2018

És un programa del SERVEF que té per objecte la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per a la realització d’obres o serveis d’interès general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els destinataris finals d’aquest programa són les persones aturades que, havent sigut objecte d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ocupació de la web del SERVEF dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, l’ajuntament de Xirivella ha presentat oferta d’ocupació al centre SERVEF d’Ocupació d’Alaquàs, que ha efectuat una preselecció entre persones aturades que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral. La ocupació sol·licitada en la oferta d’ocupació ha sigut peó de la construcció.

L’ajuntament de Xirivella contractarà als qui han obtingut una major puntuació en la baremación dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016.

Acta emcord peons construccio

Acta rectificacions errors emcord 2018 web

Les contractacions del programa s’han produït el 14 i el 28 de desembre de 2018