EMCORP 2018

EMCORP 2018

És un programa del SERVEF que té per objecte la contractació de persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, per a la realització d’obres o serveis d’interès general en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Els destinataris finals d’aquest programa són les persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ocupació de la web del SERVEF dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, l’ajuntament de Xirivella ha presentat oferta d’ocupació en el centre SERVEF d’Ocupació de Alaquàs, que ha efectuat una preselecció entre persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral. Les ocupacions sol·licitades en les ofertes d’ocupació han sigut llicenciat o grau en dret / advocat, oficial de la construcció, oficial electricista i peó de la construcció.

L’ajuntament de Xirivella contractarà als qui han obtingut una major puntuació en la baremación dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016.

Acta emcorp advocats

Acta emcorp oficials construcció

Acta emcorp oficials electricistes

Acta emcorp peons construccio

Acta rectificacions i desempat peons construccio web

Acta rectificacions advocats web

Les contractacions del programa s’han produït el 28 de desembre de 2018