EMCORP 2019

 

És un programa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i formació que té per objecte la contractació de persones aturades, d’almenys de 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat. Aquestos destinataris són un dels col·lectius que conformen categories de vulnerabilitat en matèria d’ocupació, és a dir, les persones aturades, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’ocupació de la Generalitat, que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com ara majors de 45 anys, joves sense experiència laboral, persones en situació d’atur de llarga durada, etc.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ús del web de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, les entitats beneficiàries hauran de presentar oferta d’ocupació a l’Espai Labora, que efectuarà una preselecció entre persones desocupades almenys de 30 anys d’edat, que preferentment no siguen beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral.

L’entitat beneficiària contractarà els qui obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016, sense que puga contractar-se més d’un membre de la mateixa unitat familiar. En cas d’empat, se seleccionarà qui acredite menor renda per càpita de la unitat familiar.

Els perfils en aquest programa son:

2 oficials pintors

1 oficial llanterner

1 oficial obrer

1 peó d’obres públiques

Acta web oficials pintors

Acta web oficials obrers

Acta web oficials llanterners

Acta web peó obres públiques

Acta complementaria llanterners codis