EMCORP 2021

És un programa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació que té per objecte la contractació de persones aturades, d’almenys de 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat. Aquests destinataris són un dels col·lectius que conformen categories de vulnerabilitat en matèria d’ocupació, és a dir, les persones aturades, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’ocupació de la Generalitat, que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com per exemple majors de 45 anys, joves sense experiència laboral, persones en situació d’atur de llarga duració, etc.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ocupació en la web de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, l’ajuntament de Xirivella ha presentat ofertes d’ocupació a l’Espai Labora, que ha efectuat una preselecció entre persones desocupades almenys de 30 anys d’edat, que preferentment no siguen beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral.

L’ajuntament contractarà els qui obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016, sense que puga contractar-se més d’un membre de la mateixa unitat familiar. En cas d’empat, se seleccionarà qui acredite menor renda per càpita de la unitat familiar.

Els perfils en aquest programa són:

2 oficials obrers amb graduat escolar

1 oficial pintor amb graduat escolar

1 oficial lanterner amb graduat escolar

1 oficial jardiner amb graduat escolar

1 conserge

Instrucciones EMCORP 2021 _val