EMPUJU 2017

És un programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en el termes establits en el Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’ajuntament de Xirivella ha presentat oferta d’ocupació al centre SERVEF d’Ocupació, que ha efectuat una preselecció entre les persones indicades en l’apartat anterior. Per a la preselecció es prioritza a les persones que no hagen rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i a les quals estiguen més pròximes a complir l’edat màxima prevista en el sistema.

Per a la selecció final de les persones candidates s’ha constituït una Comissió de Baremación integrada per dos representants de l’ajuntament de Xirivella, i per sengles representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de direcció del SERVEF.

L’ajuntament de Xirivella ha contractat a qui ha obtès major puntuació en la baremació dels criteris establits.

Aquest programa ha finalitzat el 20 de març de 2018.

Cartell Empuju

Cartell 2