EMPUJU 2019

És un programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals i serà la 3a vegada que es posarà en marxa en el nostre municipi.

L’Ajuntament de Xirivella va presentar ofertes d’ocupació a l’espai LABORA d’Alaquàs, que es l’encarregat de la preselecció entre les persones majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a la preselecció es prioritza a les persones que no hagen rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que estiguen més pròximes a complir l’edat màxima prevista en el sistema.

Els perfils sol·licitats i finalment baremats són (Nombre de llocs de treball, Ocupació segons la Codificació Nacional d’Ocupacions i Formació):

1 Informació i assistència a l’usuari, CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (CNO 381).

1 Especialista en mètodes didàctics i pedagog, Grau en Pedagogia (CNO 2321).

1 Professional de la protecció ambiental – Enginyer Ambiental, Grau en Ciències Ambientals (CNO 2426, 2437).

1 Treballador especialitzat en electricitat i electrotecnologia, Peó amb experiència de 6 mesos (CNO 75).

2 Peó d’obres públiques, sense titulació (CNO 9601).

1 Peó de la construcció, sense titulació (CNO 9602).

1 Advocada, Grau en Dret (CNO 2511).

1 Dissenyadora gràfica, TS Disseny i Edició de publicacions impreses i multimèdia (CNO 2484).

Monitor d’educació i temps lliure, Batxillerat (CNO 3724, 1034).

Instruccions selecció EMPUJU EMCUJU 2019

Instància empuju 2019

Autobaremació EMPUJU EMCUJU 2019

EMP0387E declaració responsable inscripcio GJ

ACTES DE BAREMACIÓ:

Acta advocats codis

Acta ambientals codis

Acta dissenyadors gràfics codis

Acta informàtics codis

Acta monitors educació i temps lliure codis

Acta pedagogues codis

Acta peons construcció codis

Acta peons electricitat codis

Acta peons obres publiques codis

ACTES D’AL·LEGACIONS:

Acta alegacions peo electricista

Acta alegacions disseny grafic

Acta alegacions monitor temps lliure

CONTRACTACIONS EMPUJU 2019: 10

Subvenció: 185.955,17 €
Número de contractes: 10
Durada dels contractes (1 any): Des del 4 de novembre de 2019 fins el 3 de novembre de 2020 (en un cas des del 7 de novembre de 2019 fins el 6 de novembre de 2020) a jornada completa.

Ocupacions contratades i tasques a realitzar:

Pedagoga: 1. Pla d’Atenció a l’alumnat nouvingut/a en els centres educatius per al curs escolar.

Objectius:

• Promoure la integració en el municipi de les famílies migrants amb fills en edat escolar.
• Millorar l’adaptació escolar de l’alumnat nouvingut/a a els centres educatius de la localitat.
• Adequar el pla municipal d’atenció a les famílies migrants amb la Resolució de la D.G. de Política Educativa de la Conselleria d’Educació.

Advocada: 1.  Contractació pública en l’àmbit local.

El projecte té per objecte la col·laboració tècnica en el Servei de Contractació i Règim Jurídic, en particular mitjançant la tramitació d’expedients de contractació (Llei de Contractes del Sector Públic i normativa concordant).

Professional de la protecció ambiental: 1. Projecte d’actualitzacions i millores en els serveis de recollida i neteja viària a Xirivella, d’acord amb la revisió del Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana.

Les actuacions inclouran la col·laboració amb el cap de servei de medi ambient en implantació de la recollida selectiva de bioresidus, residus sanitaris tipus II, reducció de residus reciclables, modificacions contractuals amb l’empresa adjudicatària dels serveis de recollida i neteja viària, ctualitzacions de la normativa sectorial d’àmbit local campanyes de sensibilització, i tramitació d’expedients de disciplina mediambiental

Tècnic informàtic: 1. Asessorament a empreses i ciutadans en matèria d’administració electrònica:

Assessorar les persones jurídiques i físiques de com utilitzar la seu electrònica per a comunicar-se amb l’ajuntament de Xirivella. Col·laboració per l’actualització del sistema de servei de veu, de dades i accés a internet en dependències municipals. En el Servei d’infraestructures gestionar i resoldre incidències relacionades amb el funcionament dels serveis de veu fixa i mòbil. En l’àrea d’Informàtica, gestionar i resoldre incidències relacionades amb el funcionament dels serveis de dades i accés a internet.

Peó electricista: 1.

Dins de la implantació i desenvolupament del programa d’eficiència energètica, en temes d’electricitat, que està desenvolupant l’ajuntament des de l’últim trimestre de 2019 i al llarg de 2020, les tasques a desenvolupar seran, entre altres, ajudar l’Oficial Electricista, dur a terme treballs auxiliars d’obra i/o obra de paleta necessaris, en l’abast de la seua capacitat  professional, per al muntatge i desenvolupament d’instal·lacions elèctriques, ús de xicoteta eina elèctrica (trepants, etc…) i eines manuals; dur a terme treballs generals de caràcter elèctric, en l’abast de la seua capacitat professional i relacionats en un àmbit d’obra, noves instal·lacions o reposicions d’aquestes, sempre “treballs sense tensió”; dur a terme treballs generals de manteniment elèctric, tals com reposició de llums, mecanismes, etc,…; sempre que el desenvolupament dels mateixos tinga lloc “sense tensió”

Peons d’obres públiques: 2. i peó de la construcció: 1.

Dins de la implantació i desenvolupament del programa d’accessibilitat a la via pública, que està desenvolupant l’ajuntament des de l’últim trimestre de 2019 i al llarg de 2020, les tasques a desenvolupar seran, entre altres, suport als oficials d’obres en les actuacions de supressions de barreres arquitectòniques.

Dissenyadora gràfica: 1.

Realització (col·laboració) en les campanyes de la imatge gràfica campanya de l’arbre 2020, Mobilitat Sostenible 2020, Dia de la Dona i Setmana de la violència de gènere 2020, festes de nadal 2019, falles 2020 i festes de Xirivella 2020, activitats esportives temporada 2019-2020, implantació de processos d’administració electrònica, activitats serveis socials 2019-2020, activitats educatives 2019-2020, activitats culturals de la temporada 2019-2020.

Monitora d’educació i temps lliure: 1. Projecte de dinamització de les instal·lacions, els serveis i les activitats del centre jove “activa-jove”. Objectius generals:

• Facilitar l’accés a la informació juvenil.
• Fomentar la la inclusió de joves en situació de vulnerabilitat social.
• Contribuir a la millora de qualitat de vida de la població jove.
• Promoure alternatives d’oci educatiu durant el curs escolar i els períodes vacacionals
• Impulsar projectes d’educació per a la participació en la població jove de la localitat