Pla d’Ocupació Diputació de València 2018

Anunci de la convocatòria del pla d’ocupació 2018

Decret Diputació convocatòria aprovada

Personal contractat al Pla d’Ocupació 2018 Diputació de València:

  • 2 oficials obrers
  • 3 peons d’obres públiques

Requisits:

  • Persones aturades que estiguen inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat.
  • Majors de 55 anys.
  • No poden percebre simultàniament cap pensió en matèria de desocupació, excepte aquells que siguen persones aturades de 60 anys o més que, en el moment de la sol·licitud, siguen perceptores de el “Subsidi de majors de 55 anys”.

Condicions:

  • Els contractes subvencionables tindran una durada de 6 mesos a jornada completa.
  • Les contractacions s’iniciaran abans del 30 de juny de 2018.

Selecció:

  • Per a la selecció dels treballadors se sol·licitarà oferta d’ocupació al SERVEF d’Alaquàs.
  • Els candidats interessats a participar en aquesta oferta d’ocupació han de reunir els requisits enumerats i estar correctament inscrits en l’oficina d’ocupació del SERVEF.

Aquest programa ha finalitzat el 28 de desembre de 2018.