Agència Municipal de ocupació

Accés al portal d’ocupació

Instruccions1

L’Agència Municipal de Col·locació és el servei municipal que l’ajuntament de Xirivella posa a la disposició dels seus veïns per a facilitar-los la cerca d’ofertes de treball i la gestió de les seues demandes d’ocupació. D’altra banda també gestiona les ofertes d’ocupació de les empreses amb necessitats d’incorporar treballadors.

– Ofertes de treball. Els candidats que tinguen un perfil laboral adequat al lloc de treball oferit per les empreses, poden participar als processos de selecció.

– Demanda d’ocupació. S’inclouen dades personals, formatives i laborals.

La inscripció es realitza per internet.

No s’arrepleguen els curriculum ni en format paper ni en format digital