SERVEIS FASE 2 DESESCALADA COVID-19 — Biblioteques de Xirivella

SERVEIS FASE 2 

Des de l’1 de juny i fins nou avís

1. SERVEIS

Es prestaran els serveis segons l‘Ordre SND/414/2020, del Ministeri de Sanitat, desenvolupada per les recomanacions del Ministeri de Cultura de “Condiciones per a la reapertura al público de las bibliotecas” : les biblioteques podran prestar servei de préstec i devolució, lectura en sala en determinats supòsits i informació bibliogràfica, accés als ordinadors i préstec interbibliotecari. No es podrà dur a terme serveis d’estudi en sala, ni accés a la sala infantil ni cap altre servei i/o instal·lació.

Per tant, les biblioteques de Xirivella prestaran el servei de PRÉSTEC I DEVOLUCIÓ, CONSULTA EN SALA I ACCÉS AL L’ORDINADOR centralitzat a la secció d’adults de la BIBLIOTECA CENTRAL.

No es podrà accedir a la sala d’estudi.

En la Fase 2 no es prestarà cap altre servei.

2. PRÉSTEC I DEVOLUCIONS

El servei de préstec i devolucions estarà centralitzat al mostrador de la secció d’adults de la biblioteca central. Sols una persona per torn i els menors de 14 anys hauran de fer ús del servei de préstec i devolució acompanyats pel seu tutor/a o bé a través d’ell/a.

Els documents retornats pels usuaris/es passaran un període de quarantena de 14 dies. No es podran prestar els documents fins que no passe aquest període.

Els usuaris/es no podran accedir a les prestatgeries de llibres ni al fons bibliogràfic de qualsevol tipus. Serà el personal bibliotecari l’encarregat de facilitar els documents.

És necessària petició prèvia per al préstec. Els usuaris/es hauran de consultar la disponibilitat del/s document/s que necessiten prendre en préstec bé per telèfon o mail. Per a facilitar la consulta, es recomana fer ús del catàleg de la XLPV (Catàleg Opac), mitjançant el qual els usuaris/es poden veure la disponibilitat d’un document/llibre concret. Podeu consultar el vídeo explicatiu de l’ús del catàleg de l’XLPV al nostre canal de Youtube.

També es recomana la consulta de les NOVETATS bibliogràfiques dels últims mesos per tal de facilitar la tria de documents i posterior sol·licitud. Podeu consultar també les GUIES DE LECTURA o recomanacions bibliogràfiques.

S’ha anul·lat el servei de reserva de documents prestats.

Es podrà fer ús del servei de préstec interbibliotecari, amb limitacions i segons criteris del personal bibliotecari.

3. LECTURA EN SALA

Segons les recomanacions del Ministeri de Cultura, es limitarà la lectura en sala a la consulta d’aquells documents no prestables de les biblioteques.

Serà mitjançant cita prèvia, una vegada al dia i per un temps de 30 minuts no prorrogables. Sols una persona per torn i sempre prèvia sol·licitud per telèfon o mail.

En cap cas es podrà fer ús de la sala d’estudi.

4. ÚS DE L’ORDINADOR

Es podrà fer ús de l’ordinador, però amb cita prèvia i per un temps determinat. Sols una vegada al dia.

 

Els serveis de la Fase 2 es mantindran fins que es passe a la següent fase de la desescalada, sempre i quan es puga comptar amb les condicions necessàries per garantir la seguretat dels i les usuaris/es.