Cartells, fullets i altres – Secció Local

 • Cartells d’activitats i programació cultural, esportiva i d’altres departaments de l’Ajuntament (ADL, Serveis Socials, etc.)
 • De 1990 fins 2014
 • Calendaris
 • Des de l’any 2000
 • Plans-guia de Xirivella
 • De 1982 fins 2014
 • Felicitacions de Nadal
 • Guies, punts de lectura i altres documents de les biblioteques municipals
 • Informació variada d’àmbit polític (programes electorals, etc.)
 • De 1983 fins 2014 (anys alterns)
 • Publicacions d’associacions del municipi
 • Memòries de gestió municipal

CONSULTA EN LA PRÒPIA BIBLIOTECA. DOCUMENTS NO PRESTABLES