Material fotogràfic

IMATGES PER AL FUTUR – Arxiu fotogràfic digital

Aquest arxiu es va crear en diferents fases, entre els anys 2006 i 2008, amb la finalitat de recopilar el material fotogràfico de la localitat com a testimoni de la nostra memòria col·lectiva, i preservar així una part importantíssima de la història contemporània del municipi. L’arxiu està format per una selecció d’imatges fotogràfiques que els veïns i veïnes del poble han facilitat a l’Ajuntament de Xirivella per a que siguen utilitzades en projectes o publicacions no lucratives, de caràcter cultural, històrico, educatiu, d’investigació i estudi, de conservació i difusió de la història gràfica local.

L’arxiu IMATGES PER AL FUTUR de Xirivella, compta en la actualitat amb 1759 fotos, aportades per 48 col·leccions particulars.

Aquest arxiu sols podrà ser consultat prèvia sol·licitud per escrit, d’acord a la normativa que estableix el Reglament del mateix, aprovat pel Plenari municipal en sessió ordinària de 30 de gener de 2014.

Fullet informatiu   Reglament