Altres

C) ALTRES

-INSCRIPCIÓ EN TALLERS

-PREPARACIÓ DE PUBLICACIONS (Guia contra el maltractament, escrit d’Adhesió a la Campanya contra la Violència)

-ATENCIÓ A LAS DONES

-INFORMES

-PROGRAMACIÓ

-PÀGINA WEB

-SERVEI D’ATENCIÓ A RECLAMACIONS I DENUNCIES (llenguatge sexista, situacions discriminatòries, suggeriments, etc)

-Totes aquelles competències que apareguen al crear un servei de qualitat.