Activitats

CONSULTA LES ACTIVITATS ZONA CENTRE 2015-16 FENT CLIC ACÍ

CONSULTA LES ACTIVITATS BARRI DE LA LLUM 2015-16 FENT CLIC ACÍ


 

ÍNDEX

TALLERS

REQUISITS


TALLERS

Gerontogimnàsia i dansa

· Millorar la capacitat física en les persones majors.

· Previndre possibles malalties per mitjà de l’exercici físic.

 

Atenció psicosocial

· Atenció i orientació psicològica a les persones majors i els seus familiars.

· Tallers de formació en qüestions d’interés per a les persones majors i les seues famílies (tallers de manteniment de memòria, madurar amb èxit, dormir bé, taller de cuidar als cuidadors de persones majors en situacions de dependència, etc).

 

Activitats socioculturals

· Excursions cuturals, recreatives, manualitats, etc.

 

Programa de convivència, relacions amb l’entorn, accés a noves tecnologies

· Programa de ràdio local Xirivellea puntCom (guardonat amb el Premi Inserso Infanta Cristina Comunicació 2004).

Horari i freqüència d’emissió: divendres a partir de les 10:30 en la 94.4 FM.

· Tallers d’informàtica i Internet. Apropar les noves tecnologies als majors.

Haciendo el programa de radio Xirivellea

Programa de majors voluntaris

Propiciar la participació social solidària de les persones que deixen la vida laboral però poden aportar la seua experiència i suport als altres:

· Ajuda solidària.

· Intercanvi generacional, etc.

 

Setmanes culturals

Propiciar la convivència amb diferents actes:

· Setmana dels majors (maig).

· Carnestoltes (febrer).

· Falles (març).

· Nadal (desembre).


REQUISITS

· Ser jubilat/ada o pensionista major de 55 anys.

· Residir i estar empadronat en Xirivella.

· Major de 55 anys i no estar treballant (si el cònjuge de la persona és jubilat/da o pensionista).

 

Documentació

· Aportar DNI a l’hora d’inscripció o carnet de soci/a dels centres de convivència de jubilats i pensionistes de Xirivella.

· En cas de cònjuges entre 55 i 65 anys que no siguen pensionistes: vida laboral pròpia i justificant de la condició de pensionista del cònjuge.

· Fitxa d’inscripció anual.

 

Temporalització

· Realització de les activitats d’octubre a juny.

· Les incripcions es realitzen a finals de setembre o primers d’octubre.