Centres de jubilats i pensionistes

CENTRES MUNICIPALS

 • Associació de jubilats i pensionistes del 9 d’Octubre.

Sector A.

Adreça: C/ 9 d’Octubre.

Teléfon: 96 383 12 48

 

• Associació de jubilats i pensionistes del Centre Social Polivalent.

Sector B.

Adreça: C/ Cervantes, 22-1a planta.

Telèfon: 96- 370 15 01

 

• Associació de jubilats i pensionistes del b. La Llum.

Sector C.

Adreça: plaça Alqueria Nova.

Telèfon: 96 370 36 45

 

• Associació de jubilats i pensionistes Monte de Piedad- San Ramón.

Sector D.

Adreça: C/ Montesa, 52.

Telèfon: 96 133 04 39

ALTRES CENTRES

 •  Hogar Parroquial Rey Don Jaume.

Adreça: C/ Rey Don Jaime.

Telèfon: 96 379 35 25

 

SERVEIS DELS CENTRES

· Perruqueria.

· Cantina.

· Excursions lúdiques, berenars, etc.