Tràmits

Sol·licituds relacionades amb persones majors.

– Carnet de soci.

– Targeta de transport.

– Targeta cultural de la Generalitat Valenciana.

– Sol·licituds de vacacions

· Imserso.

· Generalitat Valenciana.

– Sol·licituds de Termal·lisme (balnearis).

· Imserso.

· Generalitat Valenciana.

– Sol·licituds de pensions:

· No contributives de jubilació. Pàgina de l’Imserso.

· Contributives per jubilació. Pàgina de l’Imserso.

– Serveis d’ajuda a domicili.

– Sol·licitud de centre de dia de 3a edad.

– Sol·licitud de residència 3a edad.

– Sol·licitud de menjar a casa.

– Sol·licitud de teleassistència.