Publicacions d’interés

PROHIBIDA

LA CONTRACTACIÓ A DOMICILI

La contractació “porta a porta” de gas i electricitat és il·legal des del dia 7 d’octubre de 2018.

Després de l’última actualització de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, publicada el 6/10/2018, en vigor des del 7/10/2018.

En l’Article 46 – t) estableix que:

Les comercialitzadores elèctriques no podran realitzar pràctiques de contractació en els domicilis dels clients de forma directa, llevat l’existència de una petició expressa per part del client i a pròpia iniciativa per establir la cita.