Drogodependències

UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADICTIVES (UPCCA)

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives (UPCCA) són servicis especialitzats de titularitat local que desenrotllen programes de prevenció amb l’objecte de reduir o evitar l’ús y/o abús de drogues i altres conductes adictives, així com promoure hàbits de vida saludables. (Decret 132/2010, de 3 de setembre del Consell, sobre registre i autorització de centres i servicis d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana).

Inclou 3 tipus d’intervenció:

INTERVENCIÓ ESCOLAR

On adquirix una gran rellevància la labor preventiva i ens permet treballar de forma paral·lela a dos nivells:

– treball directe amb l’alumnat en el camp de l’habilitats socials.

– treball directe a les famílies sobre aspectes relacionats amb el desenrotllament evolutiu dels seus fills i temes d’actualitat (bon ús de les

noves tecnologies, sexualitat, drogodependències, …)

 

INTERVENCIÓ FAMILIAR

Atenció individualitzada als pares/mares que necessiten informació i/o assessorament sobre temes relacionats directa o indirectament amb l’ús

/abús de drogues. D’altra banda, s’oferix als centres escolars la possibilitat de dur a terme una Escola específica a través de la tècnic de la UPCCA.

Al mateix temps, es duen a terme xarrades informatives sobre temes relacionats amb la prevenció de drogodependències en els centres escolars que així ho sol·liciten.

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Dins d’este àmbit d’intervenció, desenvolupem diferents actuacions:

– Servici d’atenció al públic: amb l’objectiu de promoure l’accés real de la

nostra comunitat al servici, a través de la informació, orientació i derivació a altres recursos especialitzats quan corresponga.

– Cursos: mediadors socials, deshabituació tabáquica,…

– Realització d’activitats lúdiques que fomenten hàbits de vida i alternatives d’oci saludables.