Recursos de l’Ajuntament

ÍNDEX

› ESCOLA MATINERA.

CENTRES INFANTILS.

ACOLLIMENT FAMILIAR.


ESCOLA MATINERA

– QUE ÉS L’ESCOLA MATINERA ?

És un Servici dependent de la Regidoria de Serveis Socials i gestionat a través del Departament de Servicis Socials de l’Ajuntament de Xirivella que té com a finalitat afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral dels pares i mares amb els fills escolaritzats en els centres públics d’educació infantil i primaria del municipi, que per diversos motius han d’acudir al centre escolar amb anterioritat a l’horari habitual de l’entrada a este.

– ON I QUAN INSCRIC AL MEU FILL/A?

En la seu del Departament de Servicis Socials al carrer Cervantes núm. 22 tercer pis.
S’haurà d’omplir una fitxa d’inscripció (també disponible baix) i aportar una fotocòpia del la targeta SIP del menor. El pagament del servici és podrà realitzar per mitjà de domiciliació o ingrés bancari de rebuts quinzenals o mensuals, segons es sol·licite.

El termini d’inscripció romandrà obert al llarg de tot el curs escolar, podent sol·licitar l’alta i/o la baixa del servici quan es desitge, sempre que es faça amb suficient antelació (mínim 3 dies).

En cas de baixa o modificació es comunicarà al departament de serves socials per escrit durant els últims 5 dies del mes en curs. En cas contrari s’assumirà que contínua el servici en les mateixes condicions del mes anterior.

– QUAN COMENÇA L’ACTIVITAT?

Com tots els anys iniciem el servici d’ESCOLA MATINERA amb l’inici del curs escolar.

– QUINA ÉS L’HORA D’ENTRADA?

Entre les 7.00 i les 8.30 hores, en funció de les vostres necessitats però tenint en compte les indicacions següents:

Haureu d’acompanyar als vostres fills fins a l’interior del centre per a deixar-ho al càrrec de les monitores responsables del programa i no deixar-los fora del centre escolar. La comunicació amb els professionals que presten el servici és imprescindible per a una correcta atenció als vostres fills i el bon funcionament del recurs.

Així mateix, s’han de respectar escrupolosament els horaris establits, sent les 8.30 hores, l’hora màxima d’entrada per a no perjudicar els seus companys i companyes i en definitiva, al correcte funcionament del servici. Han de desdejunar-se, endreçar-se, etc, pel que no s’admetrà cap xiquet fora d’aquest horari.

-QUÈ DESDEJUNARAN?

L’interés del Departament és oferir desdejunis equilibrats i acords a l’edat i circumstàncies de cadascú dels menors. D’acord amb les recomanacions de l’OMS, el departament de Sanitat proposa com a desdejuni més complet per als menors el següent:

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
 DESDEJUNI Llet o suc Llet o suc Llet o suc Llet o suc Llet o suc
Torrades amb margarina i melmelada Cereals/galetes del tipus maria Torrades amb margarina i melmelada Cereals/galetes del tipus maria Torrades amb oli d’oliva i sal

Així mateix, no està permés que els xiquets porten menjar de casa al servici d’Escola Matinera.
En benefici dels menors seria convenient que si és necessari algun tipus de tractament específic, el poseu en coneixement dels monitors a través del document existent per a això.
És necessari a més que informeu els monitors si els vostres fills tenen alguna al·lèrgia alimentària o qualsevol circumstància que considereu d’interés.

– QUÈ FARAN FINS QUE ARRIBE L’HORA D’ENTRAR EN CLASSE?

Les activitats a realitzar estaran encaminades a passar de la manera més amena possible el temps d’espera des que entren al servici i l’entrada al col·legi.
Es realitzaran activitats que no suposen esforç ni físic ni mental, sobretot tenint en compte que alguns dels menors poden arribar al centre escolar a les 7.00 h i abandonar-lo quan finalitzen les classes a les 16.30 h i inclús a les 18.30 h si realitzen activitats extraescolars.
Els monitors acompanyaran als més xicotets a la fila on els arreplegarà la seua professora. Els més majors, conforme faríeu vosaltres mateixos, aniran ells sols al seu grup aula.
NO ESTÀ PERMÉS QUE PORTEN VIDEOCONSOLES O MAQUINES ELECTRÒNIQUES AL SERVICI. HI HA JOCS DE TAULA, DIDÀCTICS I ADEQUATS PER A CADA EDAT EN EL SERVICI.

– QUANT EM VA A COSTAR?

Els preus estan arreplegats en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ensenyances especials en establiments docents en les entitats locals.

 

RECOMANACIONS PER A L’INICI DEL CURS:

 

Seria recomanable que durant la primera setmana als xiquets i xiquetes de tres anys els acompanyàreu els pares i les mares, ja que per a ells pot suposar un xoc excessiu deixar-los amb el monitor o monitora perquè més tard esta els deixe amb la seua professora o professor.

  

CENTRES INFANTILS

 

Es tracta d’un recurs de caràcter preventiu dirigit a menors entre 3 i 12 anys que es du a terme en tots els centres escolars del municipi després de finalitzar la jornada escolar. La seua finalitat és oferir una programació global d’activitats amb un clar component educatiu, social, creatiu i cultural com a alternativa a l’oci i ocupació del temps lliure. Les activitats que s’exercixen són: ludoteca, suport escolar, ball modern, fun activities infantil/primària,….

 

CENTRE DE DIA DE MENORS “LA CLOSA”

Centre de suport convivencial i educatiu dirigit a menors entre 6 i 14 anys en risc d’exclusió social o en situació de desemparament, la finalitat del qual és pal·liar les carències dels menors i millorar el seu procés d’integració social i familiar en el municipi. L’horari del centre és de dilluns a divendres de 16:30 a 19:00 hores.

ACOLLIMENT FAMILIAR.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció que adopta l’entitat pública competent en matèria de protecció de menors (la Generalitat, a través de la Conselleria de Benestar Social), com a forma d’exercici de la guarda, per mitjà de la qual s’atorga l’atenció d’un menor a una persona o nucli familiar, amb l’obligació de vetlar per ell, tindre-lo en la seua companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, a fi d’integrar-lo en una vida familiar que substituïsca o complemente temporalment a la seua d’origen.
L’acolliment familiar es formalitza per escrit, amb el consentiment de l’entitat pública (tinga o no la tutela o la guarda), de les persones que reben el menor, del menor si tinguera més de 12 anys complits, i dels pares que no estigueren privats de la pàtria potestat o el tutor (llevat que es tracte d’un acolliment familiar provisional, on no existirà este últim consentiment).
El document de formalització ha de contindre els punts següents: consentiments necessaris; modalitat d’acolliment; drets i deures de les parts; atenció sanitària; règim de visites per part de la família del menor acollit; compromís de col·laboració de la família biològica i sistema de cobertura per part de l’entitat pública.