SEAFI

SERVICI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I/O AMB MESURA JURÍDICA DE PROTECCIÓ I LES SEUES FAMÍLIES (SEAFI)

 

El SEAFI és un recurs municipal subvencionat per la Conselleria de Benestar Social, que oferix suport psicològic i educatiu als/les menors i a les seues famílies que tenen conflictes de convivència i/o de relació, generats en les distintes etapes de la seua vida.

 

Ho integra un equip format per distintes professionals: Psicòloga, Educadora i Treballadora Social.

S’utilitza una metodologia interdisciplinar, planificant les actuacions amb professionals que des de diferents servicis atenen la família.

 

                      HORARI
 Dilluns – divendres  Matins
 Dilluns  Vesprades

C/ CERVANTES, 22

TELF.: (96)383 02 79

XIRIVELLA (VALÈNCIA)

e-mail: seafi@xirivella.esssocials@xirivella.es