Activitats

SERVICIS PRESTATS:
– Psicoteràpia a nivell individual, familiar i de parella – Orientació i assessorament en la resolució de dificultats derivades de la convivència familiar.
– Intervenció grupal a través de la participació i desenvolupament de grups de suport, autoajuda i terapèutics en funció de la problemàtica a tractar.
– Mediació familiar per a aconseguir acords que tinguen en quanta les necessitats de tots els membres de la família.
– Coordinació i cooperació tècnica amb els professionals d’altres àrees d’intervenció.

En l’actualitat s’estan desenvolupant les activitats següents:

› SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

› TALLER DE JOC PER A XIQUETS/ES TESTIMONIS DE VIOLÈNCIA

› TALLER DE CONVIVÈNCIA FAMILIAR

 


 

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

Qui oferix aquest servei?

 

L’Associació de Dones Solidàries (AMSOL) i el Servei d’Atenció a la Família de l’Ajuntament de Xirivella (SEAFI)

 

En què consistix?

 

• Grups d’autoajuda

• Atenció psicològica individualitzada

• Organització d’activitats d’integració social i enfortiment emocional

• Desenvolupament de tallers formatius socioeducatius

 

Quan i on es du a terme?

 

Adreça:

 

Centre puntCom,
C/ Sant Josep núm. 2, baix Xirivella

 

Horari:

 

– Inscripció: primer i tercer dilluns de cada mes de 17 a 18 hores

– Taller: primer i tercer divendres de cada mes de 18 a 18.30 hores

 


TALLER DE JOC PER A XIQUETS/ES TESTIMONIS DE VIOLÈNCIA

  A qui va dirigit el taller?

 

Menors que han viscut circumstàncies estressants en la seua vida relacionades amb la violència.

 

Què es pretén aconseguir?

Objectius generals:

 

– Exterioritzar els conflictes dels menors a través del joc.

– Utilitzar al mateix temps els processos intrapersonals i interpersonals per a aconseguir el canvi terapèutic.

– Utilització de l’expressió artística per a ajudar els menors a exterioritzar problemes psicològics.

 

Objectius específics:

– Ajudar els menors a adquirir consciència dels seus problemes.

– Utilitzar l’expressió artística per a traure l’angoixa emocional.

– Expressar sentiments, desitjos i conflictes davall una forma plàstica, verbal o visual.

– Relaxar-se i resoldre problemes de manera natural.

– Ajudar a superar obstacles al desenvolupament de la personalitat i socialització del menor.

– Promoure i potenciar els recursos propis dels menors minimitzant els factors de risc.

 

Metodologia i contingut de les sessions

Metodologia activa i participativa, adaptant-se a les característiques personals de les famílies i tenint en compte el seu context sociocultural. Avaluació contínua de tot el procés per a en qualsevol moment modificar o millorar les pautes d’actuació proposades. A través del joc, les dramatitzacions, el conte, les titelles, dibuixos, manualitats, poder exterioritzar els conflictes del menor.

Cada sessió tindrà tres parts diferenciades:

1. Dinàmica de distensió (per a poder trencar el gel amb els xiquets/es).

2. Treball dels aspectes psicològics (a través del conte, dramatitzacions, titelles, jocs simbòlics, etc.).

3. Finalització.

 

 

 

Nombre de membres del grup i temporalització

 

Els grups estan formats per 4-6 menors d’edats semblants, per a assegurar un bon funcionament del grup.
La temporalització serà una sessió mensual i la duració de les sessions d’una hora. Previsiblement el dia de realització dels tallers serà el dilluns.

 

Calendari de sessions 2009

 NÚM. SESSIÓ

 DATA

 1

2/3/2009

 2

23/3/2009

 3

6/4/2009

 4

27/4/2009

 5

11/5/2009

 6

25/5/2009

 7

8/6/2009

 8

22/6/2009

 


TALLER DE CONVIVÈNCIA FAMILIAR

  A qui va dirigit el taller?

 

Famílies residents a Xirivella que tinguen entre els seus membres a menors amb edats a partir de 12 anys en què existisquen o no dificultats de convivència familiar.

 

En què consistix aquest taller?

 

En la realització de sessions grupals per a mares, pares i adolescents a fi de promoure unes habilitats i destreses en els participants que puguen contribuir a una millora en el clima familiar, així com entrevistes amb la unitat familiar i les professionals del Servei Especialitzat d’Ajuda a la Família i a la Infància (SEAFI).

 

Què es pretén aconseguir?

 

Es pretén aconseguir una millora en el clima de convivència familiar, dotant les famílies de tècniques de comunicació positiva i estratègies per a afrontar els problemes de resolució de conflictes de la vida quotidiana entre pares i fills. Es tracta de preveure possibles situacions que puguen crear estrés i potenciar els propis recursos de la família.

 

Metodologia i contingut de les sessions

 

El taller es durà a terme per les tècniques del Servei de Família de l’Ajuntament de Xirivella, a través d’una metodologia activa i participativa, estructurant les sessions a través d’activitats ludicopràctiques, informacions diverses, discussions en grup, lectura d’articles relacionats. etc.
A més es comptarà amb la col·laboració d’agents externs que oferiran xarrades sobre temes que interessen tant als pares i mares com als adolescents: nutrició, sexualitat, drogodependències, igualtat…

 

Quan i on es va a dur a terme?

Tindrà duració anual (d’abril a desembre)
Les sessions grupals s’impartiran quinzenalment, els dilluns (menors) i dimecres (mares i pares) de 18.00 a 19.30 h de la vesprada.
Les sessions en família es realitzaran en el despatx de les professionals del SEAFI (en horari a convindre amb les famílies)

 

Calendari de sessions 2009

 NÚM. DE SESSIÓ

 SESSIONS PER A ADOLESCENTS

 SESSIONS PER A MARES I PARES

1a

DILLUNS 6 D’ABRIL

DIMECRES 8 D’ABRIL

2a

DILLUNS 27 D’ABRIL

DIMECRES 29 D’ABRIL

3a

DILLUNS 11 DE MAIG

DIMECRES 13 DE MAIG

4a

DILLUNS 25 DE MAIG

DIMECRES 27 DE MAIG

5a

DILLUNS 8 DE JUNY

DIMECRES 10 DE JUNY

6a

DILLUNS 22 DE JUNY

DIMECRES 24 DE JUNY

7a

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

DIMECRES 16 DE SETEMBRE

8a

DILLUNS 28 DE SETEMBRE

DIMECRES 30 DE SETEMBRE

9a

DILLUNS 19 D’OCTUBRE

DIMECRES 21 D’OCTUBRE

10a

DILLUNS 2 DE NOVEMBRE

DIMECRES 4 DE NOVEMBRE

11a

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE

12a

DILLUNS 30 DE NOVEMBRE

DIMECRES 2 DE DESEMBRE