Informació

Mitjançant una intervenció especialitzada de caràcter integral es pretén:
– Oferir en el mateix nucli familiar un espai de reflexió i confiança.
– Reforçar les capacitats pròpies de les famílies i millorar els vincles que unixen els seus membres.
– Possibilitar una millora en les condicions de vida de la família.
– Afavorir la integració i participació activa de la família en la comunitat augmentant així la seua xarxa social.

El Servici va dirigit a:
– Famílies amb problemes de relació amb els seus fills i filles.
– Famílies en crisi, amb menors a càrrec seu, que necessiten una orientació especialitzada.
– Parelles en situacions que impliquen un risc de ruptura de la família.
– Parelles que han decidit separar-se, per a ajudar-los a resoldre els seus conflictes, fent possible l’adopció d’acords que siguen satisfactoris, viables i duradors per a tots, a través de la mediació familiar.
– Parelles separades i/o divorciades en situació de crisi.
– Persones amb problemes derivats de processos de conflictes familiars.