Perfil europeu del Municipi de Xirivella

Descarregueu el perfil (PDF)

Introducció

Xirivella és un municipi espanyol situat a l’àrea metropolitana de la ciutat de València, a l’est d’Espanya. El municipi té una població de 29,200 habitants i és responsable de proporcionar a la seua població una amplia varietat de serveis públics, com ara:

 • Planificació urbana, serveis ambientals i desenvolupament local.

 • Serveis socials.

 • Promoció i revitalització de la economia local.

 • Participació ciutadana i d’altres.

 • Associacions esportives, juvenils, d’igualtat, socials i veïnals, entre altres.

Aquest document resumeix part de l’experiència que té el Municipi en les àrees esmentadesanteriorment:

Desenvolupament local

 • Xirivella ha desenvolupat programes de capacitació i ocupació, orientació laboral i intermediació en el mercat laboral a través de l’Agencia Municipal d’Ocupació (Xirivella Activa). Proporcionen suport i informació en assumptes de desenvolupament local i promoció econòmica en àrees com la indústria agroalimentària, metal·lúrgica, elèctrica, tèxtil i maquinària i eines.
 • L’Agència per a la Promoció de la Innovació Comercial-APCI actua com un vincle permanent entre els comerciants, les seves organitzacions representatives i l’Administració, i ha participat en diversos projectes a nivell nacional, local i de la UE.

Serveis Socials

El departament de Serveis Socials duu a terme una sèrie d’accions socials per a col·lectius desfavorits d’emigrants, dones, persones amb discapacitat, aturats/des, drogoaddictes, joves, infants, etc. Algunes de les seves accions donen dret a:

 • Programes d’ajuda oferts per a cada grup: ajuda financera i beneficis, rendes socials, assessorament i informació, i fins i tot assistència legal.
 • Programes i activitats per a xiquets/es, com a activitats extracurriculars, un centre de dia, “Escola Matinera”, programes per a persones sense llar, famílies d’acolliment, etc.
 • Per a les persones majors, les accions estan dirigides especialment a les persones amb falta d’autonomia en els serveis a domicili, com la teleassistència, “Menjar a casa” o l’ajuda a domicili.

Casa de la Dona

Xirivella té un departament d’igualtat situat a la Casa de la Dóna, un espai que el departament comparteix amb les diferents associacions feministes. Aquest departament segueix dues estratègies, prevenció i intervenció.

 • Prevenció: Realitza capacitació, educació i treballa en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (visualització de pel·lícules, presentacions de llibres, tallers de psicologia, exposicions, dies feministes, etc.).
 • Intervenció: Servei d’atenció a víctimes de violència de gènere i els seus fills, en coordinació amb altres departaments municipals, autònoms i estatals. Això significa assessorament legal, atenció psicològica i suport social.

Mediació policial

L’objectiu principal de la Mediació Policial és la resolució de conflictes privats de veïnat que poden haver-se originat com a resultat de disturbis de convivència.

   • La Unitat de Policia de Proximitat ha desenvolupat un protocol de manera professional. Segueixen una metodologia de tres passos:

    1. Posar-se en contacte amb totes dues parts per separat per a conèixer el problema des de diferents punts de vista.

    2. Acord amb totes dues parts sobre l’assumpte.

    3. Un seguiment o avaluació per a saber si realment s’ha resolt.

Joventut i Esport

Respecte als esports, el municipi de Xirivella compta amb diverses instal·lacions i serveis que garanteixen que els ciutadans puguen cuidar la seva salut física i se’ls anima a realitzar activitats físiques:

 • Un servei esportiu englobat en dos centres esportius, amb més de 30,000 m² en el qual es promouen els hàbits esportius.
 • Dos centres esportius que inclouen dues pistes de futbol 11, dos camps de futbol 8, un camp esportiu cobert, un pavelló cobert, dues piscines d’estiu, una piscina coberta, tres terrenys de tennis, quatre terrenys de pàdel, tres frontons, cinc terrenys esportius a l’aire lliure, un gimnàs i dues sales de fitness.
 • Una extensa xarxa d’associacions esportives composta per 14 clubs esportius de diferents disciplines en esports com la gimnàstica rítmica, el karate i el futbol femení.

Respecte a la Joventut, Xirivella desenvolupa diferents activitats:

 • Xirivella gestiona el Centre Jove. Aquest espai pretén ser un referent de l’oci educatiu tant per a adolescents, com per a adults joves. El seu objectiu és millorar la socialització, els hàbits, les relacions i la participació d’aquest grup. També és part de Joves.Nett: un consorci format per 22 municipis de la regió.
 • El Centre Jove de Xirivella també brinda serveis d’informació i assessorament per a joves amb l’objectiu d’ajudar-los a triar el seu futur (estudis, treball, etc.). Això es realitza mitjançant l’organització d’activitats com per exemple: dies d’ocupació o capacitació, mediació en temes de salut juvenil i cursos de fotografia, entre altres.

Participació Ciutadana

El Servei de Participació Ciutadana de Xirivella coordina, assessora i col·labora amb diferents iniciatives per a millorar la participació ciutadana en el marc municipal. El Servei té com a objectiu enfortir la xarxa associativa i impulsar la participació dels ciutadans, associats i no associats, en el desenvolupament de polítiques públiques.

Perquè això succeeixi, el municipi implementa diverses línies d’acció:

 • Registre municipal d’associacions: amb més de 100 associacions registrades, que se centren principalment en àrees esportives i culturals-festives, de veïnat, educatives, socials, de dones i d’igualtat de gènere.
 • Servei de Participació Ciutadana i la Iniciativa Xirivella. L’objectiu és la dinamització d’espais i canals de participació amb l’objectiu de garantir la pluralitat, diversitat d’opinions i perspectives que defineixen les polítiques municipals a través de diferents eines i canals.

Cultura

La llarga tradició cultural establerta a Xirivella es reflecteix a través de diferents activitats i institucions:

 • Casa de Cultura. S’organitzen activitats com ara teatre, música en viu, exposicions, assajos, grups de ball. Cada mes, el departament de cultura prepara un programa que inclou una mescla de totes aquestes disciplines.
 • Cursos en camps com ara la pintura, el dibuix i la fotografia, concursos i premis gestionats per diferents organitzacions locals i nacionals.
 • Teatre-Auditori municipal: espai polivalent per a representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, gales culturals i esportives, concerts de música, actes organitzats per l’àmbit associatiu, etc.
 • Escola Municipal de Música i Escola Coral Municipal. Ofereixen cursos de solfeig, llenguatge musical, instruments, orquestra, cant coral, concerts, tècniques i trobades entre associacions musicals.
 • “Mostra Internacional de pallasses i pallassos”: se celebra cada novembre en el municipi. És un esdeveniment internacional de pallassos que es duu a terme a Xirivella des de fa més de 25 anys i que s’ha convertit en un punt de trobada per a pallassos i pallasses de diferents parts del món, principalment d’altres països de la Unió Europea.
 • Té una àmplia varietat d’associacions que promouen la cultura en el municipi i organitzen les seves pròpies activitats de tota mena: musicals, escèniques, artístiques, etc., juntament amb una xarxa de biblioteques públiques municipals situades en diferents barris i que realitzen presentacions de llibres, grups de lectura, exposicions o activitats de narració de contes.

Planificació Urbana, Infraestructura i Medi ambient

Adhesió al Pacte d’Alcaldia pel Clima i l’Energia

Xirivella s’ha adherit al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia amb una sèrie de compromisos que inclouen:

 • Reduir les emissions de CO2 en almenys un 40% fins a 2030, en augmentar l’eficiència energètica i augmentar l’ús de fonts d’energia renovables.
 • Desenvolupament d’un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS). Preparat pel Servei d’Infraestructura en col·laboració amb la Junta de València.

Mobilitat Urbana Sostenible

El Pla Municipal de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) pretén, principalment:

 1. Crear una ciutat més amigable per a vianants i ciclistes a través de diferents projectes:

  • Carrils bici.

  • Rutes.

 2. Projecte del Cinturó Verd Metropolità de València: millor interconnexió amb altres municipis.

 3. Prioritzar i promoure l’ús del transport públic:

  • Part de la iniciativa de l’HORTA SUD AMB BICI junta als municipis del sud i oest de València.

  • Col·laboració constant entre el municipi i les seves associacions: han rebut més de 100 propostes per a millorar la mobilitat dins del municipi.

  • Iniciativa sense semàfors des de 2002 en tot el municipi.

Iniciatives Ambientals

 • Ecopark. Xirivella té un parc ecològic mòbil per a facilitar la recol·lecció de residus domèstics tòxics, d’una manera més ecològica i sostenible. És una furgoneta itinerant en la qual es pot dipositar tot tipus de productes de gestió de residus.
 • Recollida de cartó porta a porta per a establiments comercials.
 • Recollida d’olis usats.
 • Campanyes d’educació i consciència ambiental.

Protecció i revitalització de l’horta

Xirivella compta amb una gran superfície de terres no urbanitzables de protecció agrícola especial, per a això es duen a terme diferents accions i projectes municipals per a promoure la seva protecció i revitalització.

 • Constitució d’un banc de terres que facilita el contacte entre les persones que posseeixen parcel·les adequades per a l’explotació agrícola i les persones interessades a conrear la terra.
 • Projectes per a la recuperació d’espais degradats i la seva reutilització per a ús agrícola: Projecte de Restauració Ambiental de la zona d’Alqueria Alta i Camí a l’IES Gonzalo Anaya- Poliesportiu de Xirivella.
 • Realització de rutes ciclistes.
 • El Centre Jove gestiona altres activitats de sensibilització per a la millora i conservació del medi ambient dirigides a un públic jove.

Protecció del patrimoni protegit

A Xirivella també preocupa la protecció del seu patrimoni protegit, principalment les Alqueries, que es troben principalment al camp. En aquest sentit, en 2016, es va dur a terme un projecte parcial per a la rehabilitació de la mateixa en l’Alqueria Serra, amb una subvenció del Govern autonòmic.

Experiència en projectes i iniciatives locals, regionals, nacionals i de la UE

Projectes locals i regionals:

 • En 2017, l’Ajuntament de Xirivella va rebre el “Premi Cèlia Amorós” del Govern Valencià per la seva labor contra la violència de gènere.
 • El Centre Jove forma part del consorci Joves.net, que és un consorci format per 22 municipis de la Comunitat Valenciana, a través dels seus Consells de Joves que duen a terme campanyes d’informació i activitats dirigides a la població jove, a més de compartir línies d’acció, projectes, a través de xarxes.

Projectes i iniciatives europees:

 • WIFI4EU: Al maig 2019, Xirivella ha estat un dels 3400 municipis europeus que ha rebut la subvenció de la iniciativa europeu WIFI4EU.

El municipi disposa de 15,000€ per a la instal·lació de punts WIFI.

 • “Café con Europa”: En juny 2019, Xirivella ha estat un dels 35 municipis d’Espanya triat per a participar en la iniciativa de la Comisión Europea “Parla d’Europa a la teva ciutat”.

Va acollir la presència de Teresa Frontán, Responsable de Comunicació de la Representació Espanyola de la Comissió Europea per a animar el debat amb les 30 persones que van participar en l’esdeveniment.

 • El Proyecte Europeu LIFE “Green Commerce” LIFE Project”, dirigit a lluitar contra el canvi climàtic, promoure la responsabilitat ambiental en el sector comercial i reduir el consum d’energia i la producció de residus utilitzant tècniques simples. Aquest projecte pertanyent al programa LIFE va ser reconegut com una de les 6 millors pràctiques ambientals a Europa en 2013. El municipi de Xirivella va ser un dels municipis de la Comunitat valenciana que es va adherir al conveni per a promoure un comerç més verd. Per a més informació.

 • Xirivella va participar en 2017 en la convocatòria europea d’iniciatives innovadores d’accions urbanes de la Comissió Europea amb la presentació del projecte “SMAART- Mobilitat social metropolitana com cal”, juntament amb els municipis de Quart de Poblet, Manises, la Diputació de València i les empreses Novadays, ETRA Recerca i desenvolupament (ETRAI + D) i Fundació FINNOVAREGIO.

  El seu objectiu era millorar l’accessibilitat de la població local als serveis existents, especialment a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) i grups de mobilitat solidaris a través de la integració de tecnologies de ciutats intel·ligents (Smart City)..

  • Implementació de la plataforma Green Line – Smart City, que té un format web i una aplicació mòbil. És un servei públic a través del qual el municipi resol qüestions ambientals relacionades amb les subvencions, consells per a ser més eficients energèticament i llocs per a reciclar residus.

  • Permet als ciutadans notificar qualsevol problema ambiental als serveis municipals.

  • Proporciona als ciutadans coneixements i eines sobre bones pràctiques ambientals, fonts de capacitació i material de sensibilització.

  • Actualitzacions i notícies relacionades amb notícies i esdeveniments mediambientals.

  Xirivella també forma part de la iniciativa HORTA SUD AMB BICI juntament amb la majoria dels municipis del sud i oest de València.

 • “Mostra Internacional de Pallasses i Pallasos”: Se celebra cada novembre en el municipi i és un esdeveniment internacional de pallassos que s’ha celebrat a Xirivella durant més de 25 anys i que s’ha convertit en un punt de trobada per a pallassos de diferents parts del món, principalment d’altres països de la Unió Europea.